ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จบรรลุตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านหมี่ มาบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิคในการออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือน สำหรับนำไปปรับใช้ในการจัดการด้านการเงินอีกด้วย

 

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937