ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 (สร้างความผูกพัน) โดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี่ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ รวมถึงพูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ ได้เลือกดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2557 ได้แก่ นายสมหมาย หมู่ป่ารัง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

.....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937