ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี จัดสนทนายามเช้า พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
กปภ.สาขาลพบุรี จัดสนทนายามเช้า พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมสนทนายามเช้า ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ได้พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการต่อไป

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937