ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน พ.ย.57
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน พ.ย.57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ย. 57 โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ)ได้ร่วมหารือกับผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้างานในสังกัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการจัดประเภทผู้ใช้น้ำแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2558 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937