ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดธารปราสาท จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดธารปราสาท จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ณ วัดธารปราสาท ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้สร้างความประทับใจและเสียงตอบรับได้เป็นอย่างมาก

 

          งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937