ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับฝ่ายแผนงานโครงการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมชมสถานีผลิต - จ่ายน้ำคลอง ๑๓
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับฝ่ายแผนงานโครงการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมชมสถานีผลิต - จ่ายน้ำคลอง ๑๓
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดย นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ ผู้อำนวยการแผนงานโครงการหลัก และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมชมสถานีผลิต - จ่ายน้ำคลอง ๑๓ และตรวจดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937