ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการกปภ. เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา และนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการกปภ. เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา และนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

               นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นายธีรยุทธ อังกรุนาค ผู้อำนวยการกองแผนงานโครงการ 3 พร้อมด้วยพนักงานสังกัดฝ่ายแผนงานโครงการ พนักงานกปภ.เขต 2 และ พนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมสำนักงาน ดูงานระบบผลิตน้ำ และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โรงกรองน้ำอยุธยา 1 , 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงกรองน้ำบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานข้อวิเคราะห์ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ฝ่ายแผนงานโครงการ กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ได้ร่วมกันบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม รวมถึงนำชมสถานีผลิตน้ำ พร้อมให้ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. นำไปประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุมัติงบประมาณ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937