ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการกปภ. เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา จากสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการกปภ. เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา จากสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.เขต 2 และ พนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ทางวิชาการ "100 ปีการประปาไทย ก้าวไกลอาเซียน" จากสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย จำนวน 125 คน เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 – 12 .00 น. ณ โรงกรองน้ำอยุธยา 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               สมาคมการประปาแห่งประเทศ จัดงานสัมมนา ทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน "100 ปีการประปาไทย ก้าวไกลอาเซียน" ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานด้านการประปาในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศพันธมิตร อื่น ๆ ในการนี้ ได้ขออนุญาตนำสมาชิก เข้าเยี่ยมชม สถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา จึงนำพนักงาน กปภ.เขต 2 และ พนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำ และตอบคำถาม โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความสนใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา และรู้สึกพึงพอใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา และรู้สึกพึงพอใจในการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในครั้งนี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937