ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 57
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน และลูกจ้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกัน

..........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937