ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พ.ย. 57
กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พ.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดย นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 โดยผลการโหวตคัดเลือก ได้แก่ นายสถิตย์ สายพิมพ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 5 ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีความตั้งใจสูงที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จ  2. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  3. มีความสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

.................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937