ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัด Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัด Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า " Morning Talk" ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้พบปะพูดคุยกันเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันให้พนักงานมีความรักในองค์กรอีกด้วย โดยในวันดังกล่าวมีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาส 4 ได้แก่นายนุกูล กลิ่นเกลี้ยง ช่างโยธา 3 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

 

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937