ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชืี่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล
กปภ.สาขาชัยบาดาล ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชืี่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล มอบหมายให้นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด มอบให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937