ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (๑๔ พ.ย.๕๗) นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางสาวเปรมหัตถยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำพนักงานในสังกัด ออกพบลูกค้าผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ บริเวณชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลระบบประปา บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ให้คำแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำ ตรวจสอบความพร้อมของท่อหัวดับเพลิงพร้อมระบายตะกอนออกจากเส้นท่อ รับคำร้องและคลายข้อข้องใจให้กับประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937