ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก ประชุมสนทนายามเช้าเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ WSP&PM
กปภ.สาขามวกเหล็ก ประชุมสนทนายามเช้าเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ WSP&PM
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขามวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้าครั้งที่ 4/2558 โดยเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครการ WSP&PM ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการพัฒนาทีมงาน พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานอีกด้วย

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937