ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าศาลพระกาฬ , ถนนพระยาจำกัด สวนราชานุสรณ์ , ถนนวิชาเยนทร์ , ถนนริมทางรถไฟข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และถนนพระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี โดยในวันดังกล่าวมีส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937