ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดในการทำงาน พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงาน โดยส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนกันยายน 57 ได้แก่ นายกานต์ ไกรฤกษ์ ช่างโยธา 5 สังกัดงานบริการ

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937