ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 57
กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดย นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ของพนักงานในสายงานผลิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. โดยมีประเด็นดังนี้
                        1. เรื่องภัยแล้ง  ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำน้อย  และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
                        2. การจัดการระบบผลิต การรายงาน และการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำพื้นที่
                        3. โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำโดยงานผลิต พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และคลอรีนคงเหลือ  ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
.............................................................................
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937