ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมตักไข่การกุศล ในงานประเพณีลอยกระทง 2557
กปภ.สาขาชัยบาดาล สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมตักไข่การกุศล ในงานประเพณีลอยกระทง 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล  ได้ให้การสนับสนุนของที่ระลึกอันได้แก่ หมอนผ้านวมตราสัญลักษณ์ กปภ. และตุ๊กตาหมีใส่เสื้อฟ้า กปภ.สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมตักไข่การกุศล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ วัดโบสถ์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นอกจากนี้พนักงานในสังกัด ยังร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อของใช้ต่างๆเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมตักไข่การกุศลครั้งนี้อีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937