ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (สวนสุขภาพ) เทศบาลปทุมธานี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 2,400 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว ทั้งนี้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เป็น 1 ใน 8 กิจกรรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937