ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่
กปภ.สาขาด่านขุนทดออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำทีมพนักงานในสังกัด จำนวน 10 คน ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ วัดบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนสนใจมายื่นคำขอใช้น้ำประปา รวมจำนวน ๘๕ ราย พร้อมนี้ ยังได้ให้ความรู้กับผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้น้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำ และการใช้น้ำอย่างถูกวิธี

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937