ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลนักศึกษาปริญญาเอก University of Sydney
กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลนักศึกษาปริญญาเอก University of Sydney
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 นายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.กปภ.(พ) สาขารังสิต มอบหมายให้นาย สิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร 9 กปภ.สาขารังสิต(พ) เป็นตัวแทนหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลแก่นายDanny Marks นักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านธรณีวิทยา University of Sydney เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อขอข้อมูลเพื่อทำการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงอุทกภัย และการเข้าถึงสาธารณูปโภคน้ำประปาในชุมชน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937