ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จ.นครนายก
กปภ.สาขานครนายก ร่วมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดนครนายก" ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่

..................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937