ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำโดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนา มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ที่จัดขึ้น ณ วัดกุฎีเตี้ย หมู่ 3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปา และประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937