ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 57
กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วมคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Moring Talk ประจำเดือนตุลาคม 57 โดยเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในการทำงาน พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างความรัก และความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937