ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนา จัดสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/58
กปภ.สาขาเสนา จัดสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา โดยนางมาลี มีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาเสนา พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/58 ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยผู้จัดการฯได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งได้แก่ นายพลสินธุ์ วงษ์วิลา ช่างโยธา 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937