ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ (Home Care) ร่วมกับ โตรงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน หมู่ 13 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าและประชาชน พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง โดยส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มแรงดันน้ำให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและอยู่ห่างไกล

.............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937