ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยร่วมพิธีวันปิยมหาราช
กปภ.สาขาโชคชัยร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย โดยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในงานพิธีวันปิยมหาราชรำลึก ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอโชคชัย เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์รัชกาลที่ 5


งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937