ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน รวม 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. - 12.00 นง ในการร่รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937