ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้ารับเกียรติบัตรต่ออายุพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้ารับเกียรติบัตรต่ออายุพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.2 ได้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรต่ออายุพื้นที่ในโครงการน้ำประปาดื่มได้ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 2 จ.สระบุรี โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.ข.2 , นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา , นายชวลิต วรชิน ผจก.กปภ.สาขาหนองแค และนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับกปภ.สาขาที่ได้รับการต่ออายุโครงการน้ำประปาดื่มได้ ได้แก่ กปภ.สาขาหนองแค กปภ.สาขาบ้านหมอ และ กปภ.สาขาบ้านหมี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการการันตีได้ว่าผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ กปภ.สาขาดังกล่าว สามารถนำน้ำประปามาใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937