ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ต.ค.57
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ต.ค.57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ต.ค. 57โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ)ได้ร่วมหารือกับผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้างานในสังกัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในปีงบประมาณ 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937