ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 1/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า คณะกรรมการจาก กปภ.ข.2 จะเดินทางมาตรวจประปาดีเด่น ขอให้เตรียมความพร้อมให้ คณะกรรมการตรวจผลงาน และคณะกรรมการจากส่วนกลางจะเดินทางมาตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยได้กำชับ หนง.ผลิต ให้กำกับดูแล พนักงานให้รักษามาตรฐานที่ดีมากอยู่แล้วไว้ให้ได้ ขอให้อย่าละเลยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เพราะอาจทำให้ส่วนใหญ่เสียหาย พร้อมทั้งฝากขอบใจ และให้กำลังใจ พนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อีกไม่นานก็จะบรรลุเป้าหมาย

            ประธานคณะทำงาน WSPฯ ให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบ หรือถ้าได้รับผลกระทบ ก็ขอให้กระทบน้อยลง

            นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานว่า เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ อาจจะต้องวินิจฉัยใหม่ เนื่องจากปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพล จะระบายน้ำใช้ ได้ประมาณ สี่พันล้าน ลบม. ต่างจากปีที่แล้วที่ระบายน้ำใช้ หนึ่งพันแปดร้อยล้าน ลบม. ดังนั้น สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ จึงน่าจะร้ายแรงกว่าปีก่อน ซึ่งอาจต้องใช้มาตรการควบคุมโดยเฉลี่ยแรงดันต้นทาง และแรงดันปลายทาง เพื่อให้น้ำไหลอ่อน ดีกว่าไม่ไหล รวมทั้งเสนอ ประธานคณะทำงานฯ เตรียมแผนสำรองฉุกเฉิน โดยอาจจะพิจารณาเปิดใช้บ่อบาดาล เป็นทางเลือกหากไม่สามารถสูบน้ำดิบได้

            ประธานคณะทำงาน ฯ ขอให้ เลขาคณะทำงานฯ นำเสนอแผนภัยแล้ง เพื่อเป็นแนวทาง เสนอคณะทำงานฯ ก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการประชุมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

            เลขาคณะทำงานฯ แจ้งเรื่องการตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี หมู่บ้านอนานคร 5 ถนนอุทัย-ภาชี ร้องเรียนเรื่องน้ำไม่มีกลิ่นคลอรีน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น. ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณคลอรีน ตามมาตรฐาน กปภ. ผู้ร้องเรียน รับทราบและพึงพอใจแล้ว

            นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937