ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่พนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พร้อมทั้งจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ กปภ.สาขาได้ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937