ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้ว สนับสนุนน้ำดื่มการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
กปภ.สาขาสีคิ้ว สนับสนุนน้ำดื่มการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64" โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง และมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ณ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มล. จำนวน 240 ขวด  และน้ำดื่ม ขนาด 300 มล. จำนวน 240 ขวด สำหรับให้บริการผู้ร่วมงานต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937