ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
กปภ.สาขาท่าเรือ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937