ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณโรงกรองน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณโรงกรองน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี นำทีมพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำวัดชัยสิทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อให้เป็นไปตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใชน้ำในระบบการผลิตถึงคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937