ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง กปภ.สำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานบรรจุใหม่อีกจำนวน 50 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบผลิตนำ้ประปา ณ โรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส โดยได้รับการต้อนรับจากพนักงานรุ่นพี่อย่างเป็นกันเอง
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937