ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเสาธงชาติ หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรี และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติไว้เอนกประการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937