ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรและเจ้าหน้าที่อ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรและเจ้าหน้าที่อ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรที่รับผิดชอบอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อกำชับให้บริษัทอ่านมาตร ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด และให้ควบคุมดูแลพนักงานอ่านมาตรให้อ่านมาตรรอบคอบยิ่งขึ้น เพื่อมิให้เกิดกรณีอ่านมาตรคลาดเคลื่อน และแจ้งหนี้ค่าน้ำสูงผิดปกติให้แก่ผู้ใช้น้ำโดยเด็ดขาด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937