ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี เพื่อร่วมในพิธีวันปิยมหาราช จำนวน ๕๐๐ ขวด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937