ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 114 ปี
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 114 ปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค มอบหมายให้ นายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 114 ปี โดยวางพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937