ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Big Cleaning day
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Big Cleaning day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  โดยดำเนินการทำควมสะอาดสำนักงานทั้งภายในและภายนอก และล้างทำความสะอาด โรงกรองน้ำบริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง และ โรงกรองน้ำสะแทด เพื่อภูมิทัศน์ที่สะอาดตาและคุณภาพน้ำประปาที่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937