ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๑/๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๑/๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  นำโดย นายชาญ  บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยผู้จัดการฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน  ได้แก่ นางสาวอนุสรา พาบุดดา พนักงานการเงินและบัญชี 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937