ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่
กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดยนายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผจก.กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี อ.บางระจัน และอ.ท่าช้าง โดยนำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถนิทรรศการ) วิ่งกระจายเสียง พร้อมลงพื้นที่เดินแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆในการชำระค่าน้ำประปา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช่้น้ำ เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กปภ.สาขาสิงห์บุรีได้เปลี่ยนแปลงการอ่านมาตรแบบเดิมเป็นแบบมือถือ หรือ Hand Held และยกเลิกตัวแทนอ่านมาตรและตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา โดยผู้ใช้น้ำต้องนำใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าน้ำประปาเองตามช่องทางต่างๆ ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจและซักถามข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937