ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน ต.ค. 2557
กปภ.สาขาด่านขุนทดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน ต.ค. 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันภายในองค์กร ตามยุทธศาสตร์ ที่ 13 ด้านวัฒนธรรมองค์กร และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และปัญหาในการทำงานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937