ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2557
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 13 ขององค์กร (สร้างความผูกพันธ์) โดยเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งหารือปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937