ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 อีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937