ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน ในพิธี

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพบปะหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน ในพิธี

          บรรยากาศภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพในการจัดสภากาแฟครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาชิกสภาจังหวัด ที่มาร่วมงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด มีการบรรเลงดนตรีไทย ให้บริการอาหาร กาแฟ ก้วยเตี๋ยวญวน น้ำสมุนไพร ข้าวต้ม ฯลฯ โดย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะ พูดคุย กับนายทหาร นายตำรวจ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (ประสานสิบทิศ) เพื่อนำพาองค์กรให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเป็นเกราะกำบังให้ กปภ. ในกรณี ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ จะร้องเรียน กปภ. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. ได้อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937