ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๑/๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๑/๕๘ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และหัวหน้างาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยท่านผู้จัดการ ได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นางสาวศศิธร  ผิวสอาด ตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937