ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 1/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำปี 2557 และดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 1/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำปี 2557 และดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม                กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำปี 2557 และดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

               กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มปลา ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

               1. ผจก. ฯ กล่าวสวัสดีปีงบประมาณใหม่ มีความมั่นใจในศักยภาพ ของพนักงานทุกคน ว่าจะสามารถร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานนำพา กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ไปถึงเป้าหมายได้

               2. พนักงานควรจะจดจำ วิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศ" ให้ได้ รวมทั้งวิสัยทัศน์ ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) คือ "ทำงานอย่างรวดเร็ว ประสานสิบทิศ สร้างประสิทธิผล ถูกใจลูกค้า บรรลุเป้าหมาย"

               3. พนักงานที่อยู่เวรในวันหยุด หากโทรศัพท์หมายเลข 035 336 625 มีปัญหาให้แจ้ง ผจก.ฯ ทราบด้วย เพราะหากลูกค้า โทรมาแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย หรือสายไม่ว่าง ทำให้เสียภาพลักษณ์ ของ กปภ. โดยให้งานลูกค้าสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ตรวจเช็ค หากมีปัญหาให้แจ้ง หนง.งานผลิต ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากมีบุคลากรที่มีศักยภาพ

               4. ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06.00 น. ผจก.ฯ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนใหม่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ว่าท่านออกกำลังกายตอนเช้า ได้พบท่อประปาแตกรั่วบริเวณ หน้าร้านธวัชชัยค้าไม้ จึงแจ้ง กลุ่มนิติบุคคล SS Consortium ผู้บริหารจัดการน้ำสูญเสีย ฯ เร่งดำเนินการจัดซ่อม พร้อมทั้งแจ้งให้งานลูกค้าสัมพันธ์ บันทึกเสียง และนำรถประชาสัมพันธ์ PWA Moving Service ออกประชาสัมพันธ์ขณะกำลังจัดซ่อม ทำให้ลดข้อร้องเรียนลงได้จำนวนมาก ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ แม้จะหยุดจ่ายน้ำเพียง 2-3 ชั่วโมง แต่ผู้ใช้น้ำก็ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น การที่ทุกคนมีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน จะนำพา กปภ. ไปสู่ HPO ได้

               5. ผู้รับจ้างตัดมาตร หากตัดไม่ได้ หรือตัดไม่หมด ต้องทำรายงาน และแนบภาพประกอบโดยงานจัดเก็บรายได้ ต้องนำเสนอ ผจกฯ ด้วย เพื่อสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลดจำนวนหนี้ค้างชำระ

               6. ขอให้งานบริการฯ จัดทำแผนการล้าง T Strainer และ Y Strainer เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้ กปภ. เนื่องจากถ้าT Strainer และ Y Strainer อุดตัน ผู้ใช้น้ำก็ใช้น้ำน้อย ปริมาณน้ำจำหน่ายของเราก็จะลดตามไปด้วย ให้งานบริการฯ เห็นความสำคัญด้วย

               7. การบันทึกข้อมูล Data Center ของสาขาอยู่ในระดับดี แต่ขอให้ผู้มีหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานคนอื่นให้สามารถปฏิบัติได้ด้วย เพราะในอนาคต ทุกคนต้องเติบโต หากย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น คนที่อยู่ก็สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้

               8. หนง.ผลิต เสนอให้โทรศัพท์ ที่มีอยู่ 3 หมายเลข ให้ติดตั้งเป็นโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้ง 3 สาย เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องลูกค้าโทรศัพท์มาแล้วไม่สามารถติต่อได้ เนื่องจากหมายเลขอาจจะเสีย ทำให้ผู้ใช้น้ำเข้าใจผิด คิดว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย

               9. เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่พนักงานใช้อยู่ หากเกิดข้อขัดข้อง ให้แจ้ง งานผลิต แก้ไขให้ เนื่องจากมีบุคคลากรที่เป็นช่างหลายคน สามารถแก้ไขปัญหาได้

               จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ "ดาวเด่นประจำเดือน" ตุลาคม 2557 ได้แก่ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" ตุลาคม 2557

               สำหรับดาวเด่นประจำปี ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ ภู่สุดแสวง นายช่างโยธา 5 ซึ่งจะมีการมอบรางวัล ให้ดาวเด่นประจำเดือน ในการจัดกิจกรรม "Morning Talk" ในครั้งต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937