ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กปภ.สาขาปากช่อง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดยนายชาญ บุญแจ้ง ผจก.กปภ.สาขาปากช่อง ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่จัดขึ้น ณ วัดป่าเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปากช่อง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ต่อไปในอนาคต
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937